Bağımlılık Nedir?
10 Ekim 2023

Bağımlılık Nedir?

Bağımlılık;bir maddenin ruhsal, fiziksel ya da sosyal sorunlara yol açmasına rağmen, alımına devam edilmesi, bırakma isteğine karşılık bırakılamaması ve maddeyi alma isteğinin durdurulamamasıdır. Madde bağımlılığı kısaca, olumsuz sonuçlarına rağmen madde kullanımına devam edilmesi, kullanım üzerinde kontrolün kaybı, sürekli madde alma isteği ve tekrarlı kullanım olarak tanımlanabilir. Daha ayrıntılı tanımlamak gerekirse madde bağımlılığı, olumsuz sonuçlarına karşın madde alımının durdurulamadığı, maddeyi sağlamak, kullanmak, etkilerinden kurtulmak için çok zaman harcanan bu nedenle sosyal aktivitelerin bırakıldığı, kişilerarası sorunların yaşandığı, bireyin kendisinden beklenen sorumlulukları alamamasına neden olan, fiziksel veya psikolojik problemlere neden olmasına rağmen madde alımının devam ettiği, madde alınmadığında kişilerde yoksunluk belirtilerinin yaşandığı, alınan madde miktarının giderek arttığı bir durumdur.