Bağımlılıkta Koruyucu Faktörler Nelerdir ?
10 Ekim 2023

Bağımlılıktan Koruyucu Faktörler:

1- Bireysel faktörler  
                                                        
Sağlıklı, sevecen ve uyumlu olmak,                                      
Olumlu özellikleri olan arkadaşlara sahip olmak,
Ailenin ve kişinin beklentilerin olumlu olması,     
İç disiplinin güçlü olması,                         
İçsel kontrolün olması,                   
Sorun çözme yetilerine sahip olunması,            
Toleranslı olunması.

2- Aile ve sosyal çevre                          
Kişiyi ve öğrenmeyi destekleyen aile bireylerinin olması,    
Aile bireylerinin bilinçli olması,                      
Ailede kontrollü serbesti sağlaması,                     
Aile bireylerinin sigara, alkol ve uyuşturucuya olumsuz bakış açısının olması,
Ailede ve toplumda suç işlenme oranının düşük olması,
Aile bağlarının güçlü olması,
Ebeveynlerin çocuğunun hayatıyla yakından ilgilenmesi,
Ebeveynlerin; çocuğun maddi, duygusal, bilişsel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılaması,
Aile bireylerinin birbirlerinin nerede olduğunu ve kiminle zaman geçirdiğini bilmesi.
Aile ilişkilerinde çatışma olmaması,                  
Kişilerin olumlu akran ilişkileri kurması,
Akraba ilişkilerinin güçlü olması,   
İyi komşuluk ilişkilerin olması,                                   
Dört çocuktan az olması,                             
Eğitim kurumlarının bireylere kendini gerçekleştirmeleri için olanaklar sunması,
Öğrenme, katılım ve sorumluluğu destekleyen okul ortamı,
Sağlık hizmetlerinin yeterli ve ulaşılabilir olması,                      
Sosyal hizmetlerin varlığı,                                
Stresli yaşam olaylarının az olması,
Bireylerin sosyoekonomik ihtiyaçlarının karşılanabilmesi.