Bağımlılıkta Koruyucu Faktörler Nelerdir ?
29 Temmuz 2020

Bağımlılıktan koruyucu faktörler:

1- Bireysel faktörler  
                                                        
Sağlıklı olmak,                                              
Sevecen olmak,                                              
Uyumlu olmak,                                                                    
Başarılı, olumlu özellikleri olan arkadaşlara sahip olmak,
Ailenin ve kişinin beklentilerin olumlu olması,     
Kişinin iç disiplinin olması,                         
Kişinin içsel kontrolünün olması,                   
Sorun çözme yetilerine sahip olmak,            
Toleranslı olmak.

2- Aile ve sosyal çevre                          
Öğrenmeyi destekleyen ebeveynler olması,    
Ebeveynlerin eğitim seviyesi,                      
Kontrollü serbesti sağlaması,                     
Ebeveynin sigara, alkol ve uyuşturucuya olumsuz bakış açısının olması,
Ailede ve toplumda suç işleme oranının az olması,
Ailenin eğitimi önemsemesi ve kişiyi bu yönde desteklemesi,
Ebeveynlerin çocuk yetiştirme konusunda bilinçli olması ,    
Ebeveynler ve çocuk arasında güçlü bağların olması,
Ebeveynlerin çocuğunun hayatıyla yakından ilgilenmesi,
Ailenin; çocuğun maddi, duygusal, bilişsel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılaması,
Ebeveynin çocuğunun nerede olduğunu ve kiminle zaman geçirdiğini bilmesi.
Aile ilişkilerinde çatışma olmaması,                  
Kişinin olumlu akran ilişkilerinin olması,
Yüksek benlik saygısının olması,
Akraba ilişkilerinin güçlü olması,   
İyi komşuluk ilişkilerin olması,                                   
Dört çocuktan az olması,                             
Okulun gence kendini gerçekleştirmesi için olanaklar sunması,
Öğrenme, katılım ve sorumluluğu destekleyen okul ortamı,
Kaliteli sağlık hizmeti,                      
Sosyal hizmetlerin varlığı,                                
Stresli yaşam olaylarının az olması,

Kişinin sosyoekonomik ihtiyaçlarının karşılanabilmesi.