Suboxone İlacı Kimlere Reçete Edilmektedir?
29 Temmuz 2020

Suboxone; eroin bağımlılığı olan hastaların tedavisinde kullanılan, kırmızı reçeteye tabi bir ilaçtır. Yasal sınırlamalar çerçevesinde reçetelenmektedir. Kullanımı, önceden belirlenmiş kurallara göre hasta özellikleri göz önüne alınarak yapılmaktadır. Bilinçli kullanılmadığında sağlığı olumsuz etkileyebilmesinden dolayı hekim önerisi dışında kesinlikle kullanılmamalıdır. Ayrıca bu tür ilaçlar kişiye özeldir. Reçete dışı teminler yasal olmayan süreçlere sebep olur.