Ergenlik Döneminde Riskli Faktörler Nelerdir ?
10 Ekim 2023

Ergenlik Dönemi Risk Faktörleri

* Bireysel Faktörler

Genetik yatkınlık,
Okula devamsızlıkta artış,
Düşük okul başarısı,
Psikiyatrik hastalıklar,
Düşük benlik saygısı,
Akran zorbalığı,
İstismara uğranmış olması,
Travmatik faktörler,
Madde kullanan ve suça eğilimli kişilerle ilişki kurulması,

* Ailesel Faktörler                      

Olumsuz ebeveyn modeli,
Madde kullanımı konusunda yanlış aile yaklaşımı
Aile denetiminin yetersizliği
Kaotik aile yapısı,
Aile içi şiddet,           
Ebeveyn-çocuk iletişiminde yetersizlik,
Ebeveyn-çocuk arasında yakın ilişkiler kurulamaması,
Pasif aile yapısı,
 
* Sosyal ve Çevresel Faktörler

Madde kullanımı ile ilgili yaptırım ve denetim eksikliği,
Madde kullanımını özendiren sosyal etmenler,
Uyuşturucu maddeye ulaşılabilirliğin kolay olması,
Gelir dağılımında eşitsizlik olması,
Sosyal medya ve internetin yanlış kullanımı,
Alkol ve madde kullanan medyatik kişilerin özendirici etkisi,
Çevre ve şehir değişikliği,