Ergenlik Döneminde Riskli Faktörler Nelerdir ?
29 Temmuz 2020

Ergenlik dönemi risk faktörlerini 3 başlık altında açıklayabiliriz.  Bunlar:

1- Bireysel Faktörler

Genetik yatkınlığının olması,
Okula devamsızlığının yüksek olması,
Okul başarısının düşük olması,
Psikiyatrik hastalıklarının olması,
Benlik saygısının düşük olması,
Okulda ve sosyal çevresindeki akran gruplarına kabul edilmemesi,
Madde kullanan akranlarla ilişki kurması,
Suç işleyen kişilerle arkadaşlık kurması,
İstismara uğramış olması,
Travma gibi faktörler etkili olmaktadır.

2- Ailesel Faktörler                      

Olumsuz ebeveyn modeli,
Uyuşturucu maddenin zararı konusunda ailenin düşüncesi,
Aile içi denetimin iyi olmaması,   
Kaotik aile yapısı,
Aile içi şiddet,           
Ebeveyn-çocuk iletişiminde yetersizlik,
Aile içerisinde öfke kontrolünün olmaması,
Ebeveyn-çocuk arasında yakın ilişkiler kurulamaması,
Pasif aile yapısı,
Aile denetiminin yetersiz olması çocuğun tütün alkol ya da uyuşturucu madde kullanmaya başlamasında önemli bir faktör olduğu belirlenmiştir.

3- Sosyal ve Çevresel Faktörler

Yasaların yaptırım ve denetim eksikliği
Alkol ve Madde kullanımını destekleyen sosyal etmenler
Uyuşturucu maddeye ulaşılabilirliğinin kolay olması
Yoksulluk ve gelir dağılımında aşırı dengesizlik
Göç    
Medya ve internet etkisi
Alkol ve madde kullanan medyatik kişilerin etkisi