overlay

İdrarda Madde Tahlilleri Hangi Koşullar Altında Yapılmaktadır?

Amatem / Çematem’lerde hekimin uygun gördüğü kişilere hastane  kuralları gereğince tahliller gözetim altında yapılmaktadır.