Sosyal Medyanın Bağımlığığa Etkisi
07 Temmuz 2020

ÇAĞIN HASTALIĞI “SOSYAL MEDYA”

Teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte yaratılan sanal dünya, fazlasıyla renkli, ilgi çekici ve hareketli bir dünyadır. Akıllı telefonlar, bilgisayarlar gibi günümüz teknoloji ürünlerinin kullanılması ile birlikte, kişiler bu sanal dünyanın etkisi altına girmektedir. Bu etki hayatımızın her alanını kapladığı gibi bireylerin sigara, alkol, uyuşturucu madde bağımlılığı gibi birtakım kötü alışkanlıkların oluşmasına neden olmaktadır.

YANLIŞ KULLANIM BAĞIMLILIĞA NEDEN OLUYOR!

İnternet bilinçli kullanıldığı zaman insan hayatını kolaylaştırma amacına hizmet etmektedir. Günümüzde gelişen teknoloji; hayatımızda pek çok değişim, gelişim ve kolaylık sağlamaktadır. Bu değişim ve kolaylıkların yanında, maruz kalınan video ve fotoğraflar ise kişiler üzerinde olumsuz etkilere de neden olmaktadır.

Sosyal medya, televizyon, radyo gibi kitle iletişim araçlarında sigara, alkol ve uyuşturucu gibi zararlı maddeler günlük hayatın bir parçası gibi gösterilmektedir. Tasarlanan içerikler özendirici şekilde sunularak, gerçek algısı yaratılmaktadır.  Bu içerikler de ergenlerin ilgisini çekmekte ve zamanla normalleştirilmektedir. Araştırmalara göre, kitle iletişim araçlarındaki kahraman olarak sunulan kişilerin olumsuz örnekleri rol model olarak görülmekte ve bireylerin kimlik karmaşası yaşamasına neden olmaktadır.

Özendirici içeriklere ceza!

İnternet ortamında uyuşturucu kullanımını kolaylaştıracak şekilde tarifler veren, uyuşturucu maddelerin ayrıntılı fotoğraflarını özendirecek şekilde yayan, içerisinde bu yasadışı maddeleri öven yazı, şarkı, şiir, tiyatro ve skeç gibi eserler suç unsuru taşımaktadır. Türk Ceza Kanunun 190. Maddesi gereğince de 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaktadır.

BAĞIMLILIKLAR, POPÜLER KÜLTÜRLE HAYATIMIZA GİRİYOR!


İnternet kullanımı yetişkinleri bile etkisi altında bırakırken, bu etki çocuk ve gençlerde çok daha fazla olmaktadır. Telefonlarımızdaki renk kombinasyonlarının ve ışığının çok fazla etkisi altında kaldığımızı düşünürsek, çocuklar teknolojinin getirdiği olumsuz etkilerden koruyacak bilgi birikimine ve deneyime sahip değildir. Bu nedenle sanal dünyanın etkisine kapılarak gelişimlerinin en yoğun olduğu dönemde gelişim fırsatlarını kaçırabilirler. Sigara, alkol ve uyuşturucu maddeyi planlı girişimlerle popülerleştiren endüstriyel yapıların girişimleri, kitle iletişim medyası tarafından desteklenmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda, internet bağımlılığının madde bağımlılığıyla birlikte görülme sıklığı %38’dir.

GÖRSEL MEDYADA “AÇIK” VE “GİZLİ” REKLAM HİLESİ!

Tütün firmalarının kitlelere ulaşmalarında en etkili yollardan biri de filmlerdir. Televizyon filmleri ve sinema görüntülerindeki sigara kullanımına yönelik verilen örtülü mesajlar özellikle “havalı bir davranış” olarak gösterilmekte ve gençler hedef alınmaktadır.

Uyuşturucu ve sigaranın popüler kültür ürünlerinde kullanımı ve etkileri üzerine yapılan bir araştırmada popüler filmlerin ve hatta çok masum görünün birçok filmde bile sigara ve uyuşturucu kullanımını özendirdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Tütün firmalarının dolaylı yöntemlerle sponsorluk yaptıkları filmlerde açık ve gizli reklamlar yayınlamaktadır. Filmlerde sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımı “sosyalleşme” veya “özgürleşme” temalarıyla sunulmaktadır. Sinema filmlerinin sosyal fonksiyonuna dikkat çeken araştırmacılar, erken yaşta alkol ve sigara kullanımının öğrencilerin filmlerdeki karakterlere özenmesiyle ve filmlerden etkilenmesiyle yakın ilişkisi olduğunu vurgulamaktadır. 2006 yılında 190 kişi ile yapılan bir araştırmaya göre;  filmlerde yer alan sigara sahnelerinin sigaraya başlamada bir etken olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda; sinema filmlerinden etkilenip sigaraya başlayan kişilerin oranı % 4.2 olarak bulunmuştur. Bunun sonucunda tütün firmaları kişileri ve özellikle ergen bireyleri bağımlılık yapıcı maddelere teşvik ederek, kullanıma başlanması amaçlanmaktadır.